จะต้องมีการตรวจสอบดังนี้ ยางต้องเป็นยางที่อยู่ในสภาพที่ดีและสิ่งที่ไม่ควรลืมก็คือยางอะไหล่ ที่ต้องเตรียมให้พร้อมอยู่เสมอ เบรกต้องมีความสมบูรณ์และใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ ควรตรวจเช็คน้ำมันเบรก จานเบรก ปั้มลมและควรมีน้ำมันเบรกสำรองไว้ด้วยก็ดี น้ำในหม้อน้ำให้อยู่ในระดับมาตรฐานเสมอ น้ำกลั่นในหม้อน้ำแบตเตอรี่ให้อยู่ในระดับที่กำหนดไว้ ควรมีน้ำสำรองเก็บไว้ด้วย กระจกมองข้างทั้ง 2 ด้านและก...