รถที่ใช้ในการสอนสภาพรถใหม่

รถที่ใช้ในการสอนสภาพรถใหม่

สอนขับรถยนต์ โดยใช้รถยนต์ Honda-Cityและ Toyota- Viosเกียร์ออโต้ และเกียร์ธรรมดา เพื่อความมั่นใจของนักเรียนสามารถดูสภาพรถยนต์ก่อนเรียนได้
ครูสอน 1 คนต่อนักเรียน 1 คน

ครูสอน 1 คนต่อนักเรียน 1 คน

สอนทักษะการขับรถยนต์ โดยครูสอน 1 คนต่อนักเรียน 1 คน โดยครูผู้สอนมีความชำนาญและประสบการณ์การสอน มากกว่า 15 ปี ครูสอนใจเย็น เป็นกันเอง สอนเข้าใจง่าย สุภาพ ใจดี มีจรรยาบรรณของครูฝึกสอน
สอนในสนามของโรงเรียนก่อนในชั่วโมงแรกๆ

สอนในสนามของโรงเรียนก่อนในชั่วโมงแรกๆ

สอนในสนามของโรงเรียนในชั่วโมงแรก ๆ เพื่อให้นักเรียนรู้พื้นฐานการขับรถที่ดีและปลอดภัยในการใช้ถนน จากนั้นจะนำพานักเรียนออกถนนใหญ่ เพื่อเน้นประสบการณ์จริงบนท้องถนน เพื่อเรียนรู้และฝึกการเปลี่ยนช่องทางจราจร การกลับรถ การใช้สัญญาณไฟ และอุปกรณ์ควบคุมภายในรถยนต์
สอนวิธีการขับขึ้นอาคารจอดรถและอื่นๆ

สอนวิธีการขับขึ้นอาคารจอดรถและอื่นๆ

สอนวิธีการขับขึ้นอาคารจอดรถ ห้างสรรพสินค้า และอื่น ๆ เพื่อให้มีประสบการณ์จริง และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้และผู้เรียนสามารถเลือกเส้นทางการขับรถได้เอง โดยแจ้งครูผู้สอนได้ครับ
แนะแนววิธีการสอบใบอนุญาตขับขี่

แนะแนววิธีการสอบใบอนุญาตขับขี่

แนะแนววิธีการสอบใบอนุญาตขับขี่ ติวท่าสอบปฏิบัติโดยจำลองสนามสอบจากกรมขนส่งก่อนพาผู้เรียนไปสอบใบอนุญาตขับขี่จริงและบริการพานักเรียนไปสอบจนกว่านักเรียนจะสอบผ่าน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

นักเรียนสามารถแจ้งความประสงค์ที่ต้องการให้ครูสอนขับในเส้นทางที่เดินทางเป็นประจำได้
เช่น  สถานที่ทำงาน  มหาวิทยาลัย  บ้าน  เป็นต้น