การสลับยางรถยนต์

การสลับยางรถยนต์

ในการใช้รถยนต์นอกจากคุณจะต้องตรวจเช็กลมและสภาพยางรถยนต์ตามที่ผมเขียนเกี่ยวกับเรื่องของยางรถยนต์ไปแล้ว คุณควรสลับยางรถยนต์คู่ใจ    ของคุณเมื่อขับรถไปได้ระยะทางทุก ๆ 10,000 กิโลเมตรด้วยนะครับ เนื่องจากในการขับรถยนต์อย่างในกรณีที่คุณต้องเบรกรถการทรงตัวของรถจะทำให้น้ำหนักและแรงเฉื่อยไปกดที่ล้อหน้าทั้ง 2 ล้อ เท่ากับ 2 ล้อหน้า ต้องทำงานหนักกว่าปกติ ทำให้ล้อหน้าสึกหรอเร็วกว่า 2 ล้อหลังดังนั้นเพื่อเป็นการยืดอายุยางให้สึกหรอในเวลาใกล้เคียงกันและเพื่อความปลอดภัยขณะขับขี่รถยนต์จึงต้องมีการสลับยางรถยนต์

 

การสลับยางธรรมดามี 2 แบบ คือ

 1. การสลับยางธรรมดาแบบ 4 ล้อ
  วิธีนี้ไม่นำยางอะไหล่ออกมาเปลี่ยนแต่จะเปลี่ยนยางล้อหลังทั้ง 2 ล้อออกไปใส่แทนล้อหน้าโดยนำยางล้อหลังขวาไปใส่แทนยางล้อหน้าขวา และนำยางล้อหลังซ้ายไปใส่แทนยางล้อหน้าซ้ายสำหรับยางล้อหน้าขวาให้นำไปใส่แทนยางล้อหลังซ้ายส่วนยางล้อหน้าซ้ายให้นำไปใส่แทนยางล้อหลังขวา
 2. การสลับยางธรรมดาแบบ 5 ล้อ วิธีนี้เป็นการนำยางอะไหล่มาสลับด้วยเท่านั้นเองครับ
  คือถอดล้อทั้ง 4 ออก
  นำล้อหลังทั้ง 2 ล้อไปใส่เหมือนเดิมซ้ายใส่ซ้าย ขวาใส่ขวา
  จากนั้นนำยางอะไหล่ออกมาใส่แทนล้อหลังขวา
  และนำยางล้อหน้าขวามาใส่แทนล้อหลังซ้าย
  ส่วนล้อที่เหลือคือล้อหน้าซ้ายให้นำมาเก็บเป็นยางอะไหล่แทน

การสลับยางเรเดียลแบบ 4 ล้อ

 1. การสลับยางเรเดียลแบบ 4 ล้อ
  การสลับยางเรเดียลนั้นง่ายกว่าการสลับยางธรรมดาเพราะสลับแบบล้อด้านใครด้าน มัน คือนำล้อหลังขวาใส่แทนล้อหน้าขวาและนำล้อหลังซ้ายใส่แทนล้อหน้าซ้าย ในทางกลับกันให้ถอดล้อหน้าขวาใส่ล้อหลังขวาและถอดล้อหน้าซ้ายใส่ล้อหลังซ้ายเท่านั้นเองครับ แต่ที่สำคัญ ห้ามสลับซ้าย-ขวาแบบการสลับยางธรรมดาโดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้รถส่ายไปมาขณะขับรถ จนเกิดอันตรายได้
 2. การสลับยางเรเดียลแบบ 5 ล้อ
  เป็นการนำยางอะไหล่มาสลับด้วยยางหน้าและหลังซ้ายสลับแบบเดียวกับการสลับยาง เรเดียลแบบ 4 ล้อแต่ยางด้านหลังขวาให้นำยางอะไหล่ออกมาเปลี่ยนด้วยคือ นำล้อหน้ามาเป็นยางอะไหล่นำยางอะไหล่ใส่ล้อหลัง และนำยางล้อหลังไปใส่แทนล้อหน้าเท่านี้ก็เรียบร้อยสาเหตุที่ต้องนำยางอะไหล่ของยางเรเดียลเปลี่ยนไปเฉพาะด้านขวาก็เพราะว่ารถพวงมาลัยขวาและขับชิดซ้ายอย่างบ้านเรานั้น น้ำหนักจะกดลงที่คนขับนั่งตลอดเวลาดอกยางของล้อด้านขวาจึงทำงานหนักที่สุดยุคไอเอ็มเอฟแบบนี้การหมั่นดูแลรักษายางและสลับยางรถยนต์แบบนี้สามารถช่วยเพิ่มความปลอดภัยขณะใช้รถคู่ใจของคุณ แถมยังช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของยางรถยนต์ให้ใช้ยางทุกเส้นอย่างคุ้มค่าของเงินทำให้ไม่ต้องจ่ายเงินเปลี่ยนยางชุดใหม่เร็วเกินไปช่วยยืดการจ่ายเงินก้อนหลายพันบาทอยู่นะครับ